آریس

جستجو ...
آریس

احمد شیخ

سیستان و بلوچستان، زابل
|
5 ماه پیش
|
136آریس
آریس1آریس

درخت انجیر

برای بارآوری درخت انجیر چه کودی باید تهیه کنمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

توصیه کودی عمومی برای انجير ﺁبي : ميزان كود مورد نياز براي درختان بارده به شرح زير خواهد بود: مقدار كافي خاك سطحي جمع آوري شده از باغ (بهتر است در صورت امكان خاك مورد استفاده در درون چالكودها از خاك سطحي مزارع با مواد آلي مطلوب تهيه شده باشند) همراه با مواد آلي مناسب (25 كیلوگرم كودحيواني) با چهار تا پنج کیلوگر گوگرد آلي+ 200 گرم مايه تلقيح تيوباسيلوس+ یک کیلوگرم سولفات آمونيوم (یا نیم کیلوگرم اوره) + دو کیلوگرم كود سوپرفسفات ساده + یک تا دو كیلوگرم سولفات پتاسيم+ دو كیلوگرم سولفات آهن + یک کیلوگرم سولفات منگنز + نيم تا یک كیلوگرم سولفات روي + 250 گرم سولفات مس، مخلوط و در درون دو چالكود و يا چهار چالكود حفر شده در سایبان درخت ريخته و سپس آب كافي به اين درختان داده شود.