آریس

جستجو ...
آریس

مجتبی امینی

اصفهان، تیران و کرون
|
5 ماه پیش
|
111آریس
آریس1آریس

چه

چه افتهایی درهت انگور می گیرد و چه سمهایی باید به درخت انگور زد که انگور سیاه نشودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام از آفات مهم انگور میتونم به کرم خوشه خوار انگور، زنجره مو، کرم سفید ریشه، مینوز، بالشتک، شپشک آردآلود، تریپس و کنه اشاره کنم. لطفا عکس از میوه هایی که دچار مشکل شدن بفرستید تا هم تشخیص و هم راهنمایی بهتر برای شما صورت بگیره. با سپاس