آریس

جستجو ...
آریس

مجتبی امینی

اصفهان، تیران و کرون
|
11 ماه پیش
|
159آریس
آریس1آریس

چه

چه افتهایی درهت انگور می گیرد و چه سمهایی باید به درخت انگور زد که انگور سیاه نشودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

سلام از آفات مهم انگور میتونم به کرم خوشه خوار انگور، زنجره مو، کرم سفید ریشه، مینوز، بالشتک، شپشک آردآلود، تریپس و کنه اشاره کنم. لطفا عکس از میوه هایی که دچار مشکل شدن بفرستید تا هم تشخیص و هم راهنمایی بهتر برای شما صورت بگیره. با سپاس