آریس

جستجو ...
آریس

سید علی میرسلیمی

اذربایجان غربی، ارومیه
|
5 ماه پیش
|
154آریس
آریس1آریس

چال کود

سلام ، برای چال کود ، عمق ۳۰ سانت ، سه طرف درخت را کندم ، آیا چاله بدون پوشش برای خوردن باران بهتر است تا کود حل شود و یا باید روی آن را با خاک پوشاند؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام شما فقط در حدود ۵ تا ۱۰ سانتیمتر خاک روی چالکود قرار میدید. اگر بارندگی به اندازه کافی باشه پس ۵ سانتیمتر خاک چیزی نیست که جلوی ورود آب به اعماق پایینترو بگیره. چون بارندگی باید به اندازه ای باشه که به عمق چالکود شما برسه. ولی در صورتی که بارندگی کم هستش پس نیازه که بعد از چالکود اقدام به آبیاری کنید.