آریس

جستجو ...
آریس

حبیب بابایی

قزوین، قزوین
|
9 ماه پیش
|
160آریس
آریس2آریس

با سلام سم اول گلابی بعد گل چه موقع هست

با سلام سم اول بعد گل چه موقع استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

سلام در صورتی که در منطقه شما در زمان گلدهی و بعد گلدهی سابقه وجود آفت و یا بیماری نداره، پس بهتره که از هیچ سمی استفاده نکنید و بجای هزینه برای سم، بهتره که نسبت تغذیه مناسب باغ و آبیاری مناسب اقدام کنید. چون هر چقدر که درخت شما قویتر و شادابتر باشه، احتمال وجود آفت و بیماری در باغ شما کمتر خواهد بود. اما اگر ساقه بیماری در زمان گلدهی یا بعد از اون هست لطفا اسم آفت یا بیماری بگید تا راهنمایی صحیح صورت بگیره.