آریس

جستجو ...
آریس

حبیب بابایی

قزوین، قزوین
|
11 ماه پیش
|
174آریس
آریس2آریس

با سلام سم اول گلابی بعد گل چه موقع هست

با سلام سم اول بعد گل چه موقع استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

سلام در صورتی که در منطقه شما در زمان گلدهی و بعد گلدهی سابقه وجود آفت و یا بیماری نداره، پس بهتره که از هیچ سمی استفاده نکنید و بجای هزینه برای سم، بهتره که نسبت تغذیه مناسب باغ و آبیاری مناسب اقدام کنید. چون هر چقدر که درخت شما قویتر و شادابتر باشه، احتمال وجود آفت و بیماری در باغ شما کمتر خواهد بود. اما اگر ساقه بیماری در زمان گلدهی یا بعد از اون هست لطفا اسم آفت یا بیماری بگید تا راهنمایی صحیح صورت بگیره.