آریس

جستجو ...
آریس

فرید فریدی

کردستان، کامیاران
|
5 ماه پیش
|
111آریس
آریس1آریس

قارچ گندم

قارچ کش ،،(ردرال تی ای) و اسید آمینه و۲۰۲۰۲۰اینا رو استفاده کنم خوبه یا بی فایده استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

تا نوع بیماری قارچی مشخص نشه نمیشه در مورد مواردی که گفتید نظر خاصی داد. لطفا عکس تهیه کنید یا اسم بیماری قارچی رو بفرمایید تا راهنمایی درست خدمتتون گفته بشه.