آریس

جستجو ...
آریس

سیدمحمدمیرسخویدی

اصفهان، شهرضا
|
9 ماه پیش
|
135آریس
آریس1آریس

ریختن گل بادام

سلام چند درخت بادام هست که شکوفه های زیادمیدهندولی بعدازچندروزهمه میریزندومیوه نمیدهندعلتش چیهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

سلام در ریزش گل و میوه درختان عوامل مختلفی دخیل هستن که می تونید به ریزش گل و‌ میوه در درختان و نحوه کنترل آن مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیازتون کسب کنید.