آریس

جستجو ...
آریس

سید فرهاد

البرز، کرج
|
1 سال پیش
|
148آریس
آریس1آریس

مگس سفید

سلام راه مقابله و از بین بردن مگس سفید رو میفرمایید ؟ زیر برگ چندتا از گلدونها از جمله فلفل و محبوبه شب و.. متاسفانه زیاد شدهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

سلام شما گلدون در فضای گلخانه دارید یا در خونه؟