آریس

جستجو ...
آریس

فرید فریدی

کردستان، کامیاران
|
5 ماه پیش
|
107آریس
آریس1آریس

اسم سم

سموم مصرفیآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام به نظرم مزرعه گندم شما دچار بیماری قارچی نشده و زردی که در مزرعه میبینید در اثر مصرف علفکش یا آفت کش هستش و گیاه شما اون خسارت رد کرده و مشکلی نداره. شما فقط بایستی با کود گیاهتون تقویت کنید و میتونید با اوره یا سه بیست که گفتید گیاهتون تقویت کنید. طی روزهای آینده وضعیت گندمتون بعد از کوددهی بهتر خواهد شد. قارچکش نیازی نیست.