آریس

جستجو ...
آریس

مهین بریمی

فارس، شیراز
|
5 ماه پیش
|
105آریس
آریس1آریس

آفت درختان

لطفا انواع آفت درختان میوه رو معرفی کنید. تشکرآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام میتونید با مراجعه به قسمت لیست بیماری ها در سایت یا اپلیکیشن آریس اطلاعات لازم در مورد آفات و بیماریهای محصولات مختلف کسب کنید.