آریس

جستجو ...
آریس

نصرت سیاه خانی

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
|
5 ماه پیش
|
104آریس
آریس2آریس

آیا درختچه زرشک را می توان در منطقه بلوچستان بخصوص ایرانشهر کشت کرد

آیا میتوان در منطقه بلوچستان بخصوص ایرانشهر کشت مردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام درخت زرشک در مناطقی با زمستانهای نسبتا سرد و طولانی از رشـد بيشـتر و محصـول دهی بهتری برخورداره. اما گرمای شـديد تابستان در مناطق كم ارتفاع همراه با بادهای گرم عامل محدود كننده در سازگار اقليمی آن هستش. دمای 40 درجه سانتیگراد و بیشتر از آن در طول دوره میوه دهی، باعث بروز خسارات شدید میشه. پس با این وضعیت کشت زرشک در منطقه شما که گرمای زیاد و بادهای گرم داره توصیه نمیشه.