آریس

جستجو ...
آریس

بهروز بحرانی

اذربایجان شرقی، تبریز
|
1 سال پیش
|
128آریس
آریس2آریس

سیفی جات

بهترین زمان برای دادن کود 2020چه زمانی هست.برای خیار و گوجهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

باسلام از کود سه بیست در مرحله رویشی خیار و گوجه میتونید استفاده کنید تا زمان قبل از گلدهی. در زمان گلدهی بایستی برنامه کوددهی تغییر بدید.