آریس

جستجو ...
آریس

آرمان والیانی

5 ماه پیش
|
146آریس
آریس0آریس

آفت شاخه گردو

باغ گردو دارم با درخت های بالای ۲۰ سال. آفتی به درختان زده که هرکجا این آفت مشاهده میشود شاخه درخت کاملا خشک شده. راه درمان یا جلوگیری از سرایت به قسمت های دیگر باغ چیست؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام مشکل درخت شما بیمار شانکر سیتوسپورایی (فتیله نارجی) هستش و برای کنترل این بیماری بایستی توصیه های زیر رعایت کنید. 1) هر عاملی که باعث تقویت درخت میشه مانند کود، آب کافی، خاک با عمق مناسب و جلوگیری از زخمی و شکسته شده شاخه ها و صدمه حشرات پوست خوار احتمال ایجاد عفونت و در نتیجه خسارت بیماری را کاهش میده . 2) شاخه های آلوده از 15-10 سانتیمتر پایین تر از محل آلودگی ببرید و بسوزانید، اینکار باید به طور مداوم در طول سال انجام بدید. 3) ضدعفونی محل بریدگی شاخه های هرس شده با محلول بردو 2 درصد . 4) تقویت درختان با تغذیه متعادل گیاهی و آبیاری کافی و به موقع در جلوگیری از بروز بیماری بسیار مهم هستش. 5) محلول پاشی با بردو (2%)، اكـسی كلرور مس (3 در هزار)، تيوفانات متيل (0.6-0.5 در هزار ) و بنوميل (یک در هزار) در پائيز پس از ريزش برگها و در اوایل بهار قبل از تورم جوانه های گل و نوبت بعدی پس از ریزش گلبرگها توصيه میشه. به این نکته توجه کنید از مصرف مخلوط بردو و اکسی کلرورمس در فصل رشد خودداری کنید.