آریس

جستجو ...
آریس

زهرا محبوبی

فارس، شیراز
|
5 ماه پیش
|
120آریس
آریس1آریس

این چه گلی هست؟

نوع گلآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

سلام وقت بخیر گیاه Butterfly weed که در فارسی به علف پروانه یا گل استبرق معروف هست. این گیاه برای پرورش به نور زیاد و ابیاری متوسط نیاز داره و در برابر خشکی مقاوم هست و از طریق بذر، قلمه و تقسیم ریزوم قابل تکثیر میباشد.