آریس

جستجو ...
آریس

فرید فریدی

کردستان، کامیاران
|
9 ماه پیش
|
106آریس
آریس0آریس

گندم

در مرحله قبل از خوشه دهی آیا میشه کود جلبک دریایی در گندم استفاده کرد.آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

بله میتونید