آریس

جستجو ...
آریس

فرید فریدی

کردستان، کامیاران
|
1 سال پیش
|
159آریس
آریس0آریس

گندم

در مرحله قبل از خوشه دهی آیا میشه کود جلبک دریایی در گندم استفاده کرد.آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

بله میتونید

مشاوره حضوری (به زودی)