آریس

جستجو ...
آریس

ناصر موید کاظمی

لرستان، سلسله
|
5 ماه پیش
|
87آریس
آریس1آریس

کش

کشت چغندر قندآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام لطفا دقیقتر بفرمایید چه موردی از کشت چغندرقند نیاز به توضیح دارید. چون کشت چغندرقند توضیحات خیلی زیاد و مفصلی نیاز داره که توضیح کامل آن در اینجا نمیگنجه.