آریس

جستجو ...
آریس

مهدی نادری

اردبیل، خلخال
|
1 سال پیش
|
189آریس
آریس0آریس

سم مورد نیاز

سم مورد نیاز زمان چاقاله بودن زردالو چیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام درختان شما دچار بیماری یا آفت شدن؟ اگر شدن لطفا بفرمایید چه نوع بیماری یا آفت؟ اگر هدف شما پیشگیری هستش لطفا بفرمایید پیشگیری برای چه بیماری یا آفت؟

مشاوره حضوری (به زودی)