آریس

جستجو ...
آریس

بابک

تهران، تهران
|
11 ماه پیش
|
130آریس
آریس1آریس

آفت

این چه نوع آفتی هست و چگونه میتوان برطرف کرد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

باسلام آفت شته هستش و از سم مالاتیون استفاده کنید.