آریس

جستجو ...
آریس

بیژن میری

کرمانشاه، کرمانشاه
|
2 سال پیش
|
378آریس
آریس1آریس

شته درخت گیلاس را چگونه از بین ببرم

شته درخت گیلاس را چگونه وبا چه سمی سم پاشی کنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

باسلام برای کنترل شته در درخت گیلاس میتونید از سموم اکسی دیمتون متیل 25% EC، مالاتیون 57% EC به میزان 2 در هزار، پریمیکارب 50% DF به میزان 0.5 در هزار، پریمیکارب 50% WP به میزان 0.5 در هزار و هپتنفوس 50% EC به میزان یک در هزار در زمان مشاهده آفت استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)