آریس

جستجو ...
آریس

عاطفه عامری

کرمان، کرمان
|
9 ماه پیش
|
160آریس
آریس2آریس

تربچه

سلام تربچه هام شته سبز رنگ داره و برگاش سوراخ شده چکارکنم مشکل حل شهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

سلام وقت بخیر برای کنترل شته و سایر آفاتی که سبب سوراخ شدن برگ تربچه میشن میتونید از سموم ارگانیک تنداکسیر و یا پالیزین استفاده کنید.