آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا احمدی

فارس، اقلید
|
9 ماه پیش
|
80آریس
آریس0آریس

گندم

سلام درموردگندم چرارشدنداره. باوجود زدن سم. وکودمایع+کوداوره.برگهازردورشدکافی ندارن ممنونآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

باسلام اگر کوددهی مناسبی داشتید و مزرعه گندم دچار بیماری نیست پس احتمالا به دلیل شرایط خاکتون ممکنه باشه. ممکنه به علت شرایط غرقابی(آبیاری زیاد یا جمع شدن آب در بخشی از زمین)، ریشه های گیاه نتونن جذب عناصر بخوبی انجام بدن و باعث زرد شدن برگها بشه. لطفا عکس تهیه کنید و ارسال کنید تا تشخیص دقیق انجام بشه و راهکار مناسبی به شما ارائه بشه.