آریس

جستجو ...
آریس

مسعود

هرمزگان، بندرعباس
|
11 ماه پیش
|
445آریس
آریس0آریس

آفت برگ درخت نارنج

سلام روی برگ های درخت نارنج یه رگه های سفیدی میزنه و درخت و خیلی ضعیف میکنهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 ماه پیش

باسلام آفت مینوز مرکبات هستش. برای کنترل مینوز شما میتونید از سموم ديفلوبنزورون %25 WP به میزان 0.5 در هزار + 0.3 درصد روغن، ايميداكلوپريد 35% SC به میزان 0.35 در هزار + 0.3 درصد روغن و هگزافلومورون 10% EC به میزان 25 میلی لیتر سم+ 300 میلی لیتر روغن+ 100 لیتر آب استفاده کنید. این نکته رو خدمتتون بگم که در زمان سمپاشی علیه لارو آفت، باید دقت کنید که درختان فاقد جوانه نیازی به سمپاشی ندارند و فقط درختانی که دارای جوانه هستند سمپاشی بشن.