آریس

جستجو ...
آریس

مسعود

هرمزگان، بندرعباس
|
1 سال پیش
|
1214آریس
آریس0آریس

آفت برگ درخت نارنج

سلام روی برگ های درخت نارنج یه رگه های سفیدی میزنه و درخت و خیلی ضعیف میکنهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام آفت مینوز مرکبات هستش. برای کنترل مینوز شما میتونید از سموم ديفلوبنزورون %25 WP به میزان 0.5 در هزار + 0.3 درصد روغن، ايميداكلوپريد 35% SC به میزان 0.35 در هزار + 0.3 درصد روغن و هگزافلومورون 10% EC به میزان 25 میلی لیتر سم+ 300 میلی لیتر روغن+ 100 لیتر آب استفاده کنید. این نکته رو خدمتتون بگم که در زمان سمپاشی علیه لارو آفت، باید دقت کنید که درختان فاقد جوانه نیازی به سمپاشی ندارند و فقط درختانی که دارای جوانه هستند سمپاشی بشن.

مشاوره حضوری (به زودی)