آریس

جستجو ...
آریس

مجتبی مظفری

خراسان رضوی، نیشابور
|
5 ماه پیش
|
95آریس
آریس0آریس

فلفل دلمه ای

بهترین زمان کاشت فلفل دلمه ای کی هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام بعد از رفع سرمای بهاره و تابستان میتونید فلفل بکارید