آریس

جستجو ...
آریس

مجتبی مظفری

خراسان رضوی، نیشابور
|
9 ماه پیش
|
132آریس
آریس0آریس

انبه

ایا کاشت انبه در خراسان رضوی ممکن استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

باسلام خیر نمیشه چون انبه نیاز به هوای گرم و مرطوب داره.