آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا حسن

فارس، پاسارگاد
|
5 ماه پیش
|
89آریس
آریس0آریس

آفت‌کش

آیا مصرف بیشتر آفت کش باعث قارچی شدن زمین میشود؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام منظورتون از قارچی شدن چیه؟