آریس

جستجو ...
آریس

بهنام مخمدی

اصفهان، لنجان
|
5 ماه پیش
|
115آریس
آریس1آریس

استفاده از روغن ولک همراه با سموم در فصل بهار

با سلام. در فصل بهار در صورت استفاده از سموم شته، کنه و قارچ آیا باید سموم مربوطه نظیر کنفیدور و بردوفیکس با روغن ولک هم مخلوط شوند یا اینکه روغن به برگها آسیب می زند؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام برای چه درختی؟