آریس

جستجو ...
آریس

mohamad

قزوین، رازمیان
|
9 ماه پیش
|
120آریس
آریس1آریس

سم پاشی

سلام برای سم پاشی چندساعت هوا افتابی باشه جذب میشه ..صبح سم پاشی کنی تا شب بارون بزنه .سم جذب میشهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

باسلام سمپاشی برای چه منظور؟