آریس

جستجو ...
آریس

mohamad

قزوین، رازمیان
|
1 سال پیش
|
178آریس
آریس1آریس

سم پاشی

سلام برای سم پاشی چندساعت هوا افتابی باشه جذب میشه ..صبح سم پاشی کنی تا شب بارون بزنه .سم جذب میشهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام سمپاشی برای چه منظور؟

مشاوره حضوری (به زودی)