آریس

جستجو ...
آریس

ابوالفضل محمدی

1 سال پیش
|
157آریس
آریس2آریس

مقدار مصرف

طریقه مصرف تری بنورون متیلآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام بسته به مخزن سمپاش، میزان مصرف گرانستار 20 تا 25 گرم در هکتار هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)