آریس

جستجو ...
آریس

محمدرضا پارسا

مازندران، ساری
|
2 سال پیش
|
245آریس
آریس0آریس

مینوز

بهترین روش مبارزه با مینوز مرکبات ؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 سال پیش

باسلام و وقت بخیر برای کنترل مینوز مرکبات باید تلفیقی از روشهای زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی استفاده بشه. این نکته رو بگم که زمان فعالیت مینوز برگ مرکبات در شمال کشور معمولا از اوایل تابستان تا اواسط پاییز هستش. بنابراین باید از کاربرد کودهای ازته اضافی و آبیاریهای بی مورد که باعث تحریک و افزایش جوانه زنی درختان میشه و افزایش خسارت آفت را به دنبال داره، جلوگیری کنید. هرس شاخه های آلوده علاوه بر کاهش جمعیت لاروها، برای از بین بردن تخمهای آفت میتونه در کنترل آن مؤثر باشه. میتونید از تله های فرمونی برای کنترل آفت استفاده کنید. علاوه براین روغن پاشی در تابستان و پاییز با غلظـت 0.65 درصد روغن معدنی موجب کاهـش معنی دار خسـارت لاروهای مینوز برگ مرکبات میشه. در صورت نیاز به استفاده از سموم شیمیایی شما میتونید از سموم ديفلوبنزورون %25 WP به میزان 0.5 در هزار + 0.3 درصد روغن، ايميداكلوپريد 35% SC به میزان 0.35 در هزار + 0.3 درصد روغن و هگزافلومورون 10% EC به میزان 25 میلی لیتر سم+ 300 میلی لیتر روغن+ 100 لیتر آب استفاده کنید. این نکته رو خدمتتون بگم که پاشش سم فقط روی جوانه ها و برگهای نورسته و آلوده به آفت انجام بشه و از سمپاشـی تمام درخت خودداری کنید. تأکید میشه که سمپاشی بر روی درختان بالای 5 سال صورت نگیره، مگر اینکه خسـارت آفت خیلی شدید باشه. مصرف خاکی ایمیداکلوپرید نسبت به مصرف بر روی شاخ و برگ اثر بیشتری داره.

مشاوره حضوری (به زودی)