آریس

جستجو ...
آریس

بهمن وظیفه

اردبیل، نمین
|
4 ماه پیش
|
105آریس
آریس2آریس

خشگ شدن برگ کلابی

این گلابی را امسال پیوند زدم گرفته و تازه برگ باز کرده اما برگها به اینصورت خشگ میشنآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بیماری آتشک درختان دانه دار هستش و برای کنترل بیماری میتونید سمپاشی با اکسی کلرور مـس 35 %WP به نسـبت ۳ در هزار انجام بدید. از مصرف زیاد کودهای ازته خودداری کنید و از کودهای حاوی پتاس و کلسیم استفاده کنید تا مقاومت گیاه نسبت به بیماری افزایش پیدا کنه. دور آبیاری تنظیم کنید و از تنش خشکی خودداری کنید. علف های هرز هم کنترل کنید.