آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا حسن

فارس، پاسارگاد
|
1 سال پیش
|
418آریس
آریس1آریس

علف کش

برای کنترل علف های نازک برگ در مزرعه خیار سبز چه سم شیمیایی پیشنهاد میکنیدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر می تونید از علفکش فلوآزيفوپ پی بوتيل 15% EC (فوزيليدفورت) به میزان 1.5 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی علف هرز استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)