آریس

جستجو ...
آریس

مریم رازقی

تهران، تهران
|
4 ماه پیش
|
51آریس
آریس0آریس

زردشدن ریحان

ریحان کاشتم زرد شده دلیلش چیست و چکار کنم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر زردی میتونه در اثر تنش آبیاری و یا کوددهی ضعیف باشه. برای کوددهی سعی کنید کود حیوانی به خاک اضافه کنید و هر هفته یا دو هفته از کود سه بیست استفاده کنید. برای آبیاری هم سعی کنید همیشه خاک مرطوب نگه دارید.