آریس

جستجو ...
آریس

نادر نگهبان

فارس، داراب
|
9 ماه پیش
|
64آریس
آریس1آریس

درخت پسته

برای کنه درخت پسته سم کلرپیریفوس خوب هست یا نه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر سموم معرفی شده توسط سازمان حفظ نباتات کشور برای کنه پسته، بروموپروپیلات ۲۵% به نسبت ۲-۱.۵ در هزار و پروپارژیت ۵۷% به نسبت ۱ در هزار هستن.