آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا احمدی

فارس، اقلید
|
3 ماه پیش
|
99آریس
آریس1آریس

گندم

کاملاخشک شده سبزخشک دردش چیهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر سفید شدن خوشه میتونه در اثر بیماری پاخوره، فوزرایوم سنبله ( اسکب) و سن گندم باشه. لطفا یک یا دو بوته سفید شده رو از زمین خارج کنید و از ریشه های آن عکس تهیه و ارسال کنید. برای فوزاریم هم روی سنبله هارو چک کنید و اگر پودر نارنجی رنگ دیدید پس فوزاریوم هستش. اگر هم سن در مزرعه دیده میشه لطفا عکس تهیه و ارسال کنید.