آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا باغستانی

یزد، تفت
|
8 ماه پیش
|
108آریس
آریس0آریس

پیاز

سلام پیاز چرا اینجور شدهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

8 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بیماری هایی مثل سفیدک داخلی، بلایت برگی، ریشه سرخی، پوسیدگی سفید و پوسیدگی فوزاریومی دارای علائم مشابهی در برگ هستند و باعث زرد و خشک شدن نوک برگها می شوند. لطفا یک یا دو تا غده پیاز از خاک خارج کنید و از غذه عکس تهیه و ارسال کنید. همچنین از برگهایی که دچار بیماری شدن و بخش هایی از برگها که دارای علائم مشکوک هستن از فاصله نزدیکتر عکس تهیه و ارسال کنید. با تشکر