آریس

جستجو ...
آریس

آذین

یزد، یزد
|
1 سال پیش
|
432آریس
آریس1آریس

کود ارگانیک

آیا راهی هست که از کودهای کارخانه ای استفاده نکرد ؟؟ یا از سم کمتر استفاده کرد ؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام کودهای حیوانی پوسیده، ورمی کمپوست، کودهای کمپوست شده، کود سبز (مثل ماش، لوبیا، باقلا، یونجه و ...) و بقایای محصول قبلی همه کودهای ارگانیک هستند، اما عناصر غذایی موجود در این کودها کامل نیست و نیازه که همراه با کودهای شیمیایی استفاده بشن. اگر تغذیه و آبیاری بدرستی صورت بگیره و گیاه قویتری داشته باشیم قطعا گیاه دچار آفت و بیماری کمتری میشه که در نتیجه سموم کمتری هم نیازه. استفاده از ارقام مقاوم به بیماری و آفات و استفاده از سموم ارگانیک یا بیولوژیک هم میتونه در کاهش استفاده از سموم شیمیایی موثر باشه.

مشاوره حضوری (به زودی)