آریس

جستجو ...
آریس

آ.ایوبی

5 ماه پیش
|
136آریس
آریس1آریس

به

علت زردی و کم رنگی برگهای سر شاخه ۶اآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای تشخیص دقیق نیازه که عکس تهیه و ارسال کنید. اما زردی برگهای سرشاخه میتونه در اثر کمبود عناصر غذایی و یا وجود آفت و بیماری باشه.