آریس

جستجو ...
آریس

محسن

1 سال پیش
|
299آریس
آریس1آریس

بار

سلام از تالش هستم. پنج ساله زرد آلو کاشتم بار نمیاره از جای مطمئن هم خریدم در ضمن دیر گل هم هست وبا وجود آوردن گل میوه نمیدهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر علت میتونه عدم گرده افشانی یا گرده افشانی ناقص و یا کمبود عناصر غذایی و یا وجود آفات مکنده باشه. لطفا بفرمایید که چالکود در زمستان انجام دادید؟ قبل از تورم جوانه کود فروت ست دادید؟ آیا روی برگ و ساقه آفت یا بیماری نمی بینید؟