آریس

جستجو ...
آریس

امیر

اصفهان، اصفهان
|
14 روز پیش
|
51آریس
آریس0آریس

سیاه شدن برگ گردو

علت این اتفاق چی می‌تونه باشهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

14 روز پیش

باسلام و وقت بخیر شوری یا EC خاک و آب چند هستش؟