آریس

جستجو ...
آریس

حجازی

12 روز پیش
|
21آریس
آریس1آریس

برگ زرد کیوی

کود دهی کلی انجام شده آهن وپتاس بعد از زرد شدن انجام شده ولی برگها هنوز زرد وسوخته هستند ومیوه هاش میریزن.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

12 روز پیش

باسلام و وقت بخیر لطفا چندتا عکس از فاصله نزدیک از برگهای زرد و سوخته و عکس از کل درخت تهیه و ارسال کنید. و اینکه pH خاک و شوری خاک اگر اطلاع دارید بفرمایید.