آریس

جستجو ...
آریس

ناوجو

سیستان و بلوچستان، زابل
|
3 ماه پیش
|
79آریس
آریس0آریس

اسفناج

سلام چگونہ تخم اسفناج بکاریمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

نمایش دیدگاه های بیشتر

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بذر اسفناج از فروشگاه های کشاورزی تهیه کنید و درون خاک بکارید. البته الان وقت کاشتن اسفناج نیست و بایستی در ماه های خنک سال مثل پاییز و زمستان بکارید.