آریس

جستجو ...
آریس

امید

سیستان و بلوچستان، زابل
|
9 ماه پیش
|
102آریس
آریس0آریس

اینچجوربذر خیاری است خوب است برای کشت توی گلخانه

سلام اینچجور بذری استآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

9 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بذر خیار کیهان، بذر خوبی هستش و اگر درست مدیریت کنید محصول خیلی خوب و باکیفیتی خواهد داد.