آریس

جستجو ...
آریس

هاشم سلیمی

تهران، رباطکریم
|
2 ماه پیش
|
99آریس
آریس1آریس

دلیل ترک خوردن

سلام، دلیل ترک خوردن هندوانه قبل از رسیدن چیه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت باید از تنش خشکی خوددداری کنید. همچنین آبیاری زیاد در زمان قبل از برداشت میوه باعث ترک خوردن میوه میشه. شما باید تقریبا دو هفته قبل از برداشت، آبیاری محدود کنید.