آریس

جستجو ...
آریس

کامران مارابی

3 ماه پیش
|
92آریس
آریس0آریس

آمینو اسید

برای گوجه فرنگی آمینو اسید از طریق ریشه بهتر است یا محلول پاشیآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر مصرف خاکی یا محلول پاشی فرق زیادی ندارن.