آریس

جستجو ...
آریس

حسن امیری

3 ماه پیش
|
83آریس
آریس0آریس

گردو

برای پر معز کردن گردو باید چ کودی استفاده کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بستگی داره که شما در زمستان و بهار از چه کودهایی استفاده کردید و به چه میزان. اما در کل در مرحله پر کردن مغز گردو، باید از کودهای پتاسه و کلسیم بور استفاده کنید به همراه عناصر میکرو یا کود میکرومیکس.