آریس

جستجو ...
آریس

ناوجو

سیستان و بلوچستان، زابل
|
2 ماه پیش
|
72آریس
آریس0آریس

انبہ

بعد از ریشہ کردن ھستہ انبہ چگونہ در خا ک بکاریمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر خاک رو میکنید و بذر در خاک قرار میدید تا حدی که خاک روی ریشه رو بپوشونه اما قسمت ساقه چه از خاک بیرون باشه.