آریس

جستجو ...
آریس

علی عبد اله زاده

2 ماه پیش
|
89آریس
آریس0آریس

وجود لکه روی برگ و زرد شدن میوه

انجیر ها بعد مدت کوتاهی زرد میشن و میوقتن برگ ها هم شته دارنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر درخت انجیر شما دچار بیماری ویروسی شده و برای درمان درخت کار خاصی نمیشه کرد. احتمالا شته یا کنه باعث انتقال بیماری ویروسی شدن و تنها کاری که میشه کرد کنترل شته یا کنه ها تا از انتقال بیماری ویروسی به درختان سالم جلوگیری کرد.