آریس

جستجو ...
آریس

یاسین حسن زاده

2 ماه پیش
|
62آریس
آریس1آریس

درخت

این چه درخت یا گیاهی است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام وقت بخیر لطفا از فاصله نزدیک از روی برگ به نحوی که رگبرگهای برگ مشخص باشه عکس تهیه و ارسال کنید.