آریس

جستجو ...
آریس

غلامرضا بلندکردارکارسیدانی

4 ماه پیش
|
114آریس
آریس1آریس

آیا صبح زود میشه سمپاشی کرد

سلام آیا میتوان صبح زود سم پاشی کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در روزهای بادی و بارانی و ساعات گرم روز نباید سمپاشی صورت بگیره. در غیر اینصورت مشکلی نداره.