آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا احمدی

فارس، اقلید
|
1 سال پیش
|
328آریس
آریس1آریس

گوجه

برای کرم گوجه چی خوبه کنفیدوروکاراته وآوانت هم زدمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

باسلام و وقت بخیر کرم برگخوار یا کرم میوه یا کرم طوقه بر؟؟ گوجه فرنگی آفات زیادی داره که به صورت کرم هستن. لطفا اسم کامل آفت بفرمایید یا اینکه عکس از کرم و حشره کامل ارسال کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 سال پیش

برای کنترل غیرشیمیایی یا بیولوژیک میتونید از از حشره کش میکروبی بر پایه باکتری (Bacillus thuringiensis) .B.T برای کنترل آفت در سنین پایین لاروی در سطح وسیع استفاده کنید. بهترین زمان کاربرد آن بعدازظهر که شدت نور خورشید کاهش می یابد هستش. یا اینکه از زنبورهای پارازیت براکون پارازیت کننده لارو و همچنین تریکوگراما پارازیت کننده تخم آفت را در ساعات اولیه روز در مزرعه رهاسازی کنید. برای کنترل شیمیایی هم میتونید از یکی از سموم تری کلروفن 80% (دیپترکس)، ایندوکساکارب 15% (آوانت)، اسپینوساد 24% (تریسر یا اسپانسر)، پیریدالیل 50% (سومی پلو)، کروموفنوزاید 5% (ماتریک)، فلوبن دياميد 20% (تاکومی) و یا آلفاسايپرمترين + تفلوبنزورون 15% (ایمونیت) استفاده کنید. سعی کنید از سمومی استفاده کنید که دوره کارنس کوتاهتری دارند. علاوه بر این برای شکار حشرات کامل و کاهش جمعیت آفت از حداقل 5-10 فرمون جنسی به همراه تله تخصصی در هر هکتار مزرعه گوجه فرنگی استفاده کنید. از کودهای کلسیم دار استفاده کنید و برای جلوگیری از خسارت این آفت در سال های بعد، باید میوه های آلوده را جمع آوری کنید و با انجام شخم عمیق و یخ آب زمستانه شفیره های زمستانگذران را در خاک از بین ببرید.

مشاوره حضوری (به زودی)